Oferujemy szkolenia miękkie i twarde projektowane według aktualnych potrzeb klienta. Zakres:

 • Efektywność energetyczna
 • Bezpieczeństwo informacji, zabezpieczenie sieci informacyjnych
 • Cyberbezpieczeństwa i informatyzacji
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie jakością
 • Dostępność architektoniczna i cyfrowa
 • Zarządzanie organizacją
 • Teambuilding
 • Rozwój zawodowy
 • Standaryzacja procesów i usług
 • Zarządzanie personelem
 • Ochrony środowiska

Wszystkie oferowane szkolenia są dostępne w wersji online lub stacjonarnie.

obraz żarówki na tablicy - szkolenia