1. Energetyczne budynków
  2. Energetyczne oświetlenia drogowego
  3. Efektywności energetycznej firm i projektów
  4. Dostępności architektonicznej (Program Dostępność +)
  5. Dostępności cyfrowej wg. WCAG 2.1 (Program Dostępność +)
  6. Systemy zarządzania jakością (ISO, HACCP, BRC)
  7. Finansowy wg. wskazań
  8. Personalny wg. wskazań
  9. Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001)

Zapraszamy do kontaktu w celu poznania wymogów i szczegółów wybranego audytu.

obraz żarówki z latarnią morską - audyty