RODO – klauzula informacyjna

Lumina Energy Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Ćmińsku, ul. Wyręba 77, 26-085 Miedziana Góra, jako administrator Państwa danych osobowych, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem pozostawionych danych osobowych jest Lumina Energy Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Ćmińsku, ul. Wyręba 77, 26-085 Miedziana Góra, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS: 0000572596, kapitał zakładowy 5 000 zł, NIP 959 196 41 24. Kontakt do administratora: kontakt@luminaenergy.pl
 2. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
  a) wykonywanej usługi, zawartej umowy lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b)
  b) dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a)
  c) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
  d) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
 3. Lumina Energy Polska Sp. z o. o. informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania łączącej Państwa i nas umowy oraz dla celów archiwizacyjnych określonych przepisami szczególnymi.
 5. Lumina Energy Polska Sp. z o. o. informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych Lumina Energy Polska Sp. z o. o. oraz prawo do niepodlegania profilowaniu.

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o mailowy kontakt zwrotny – kontakt@luminaenergy.pl