Jakość świadczonych przez Lumina Energy Polska Sp. z o.o. usług została potwierdzona uzyskaniem Certyfikatu ISO 9001:20015-10 w zakresie usług rozwojowych.

Posiadamy wpis Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Posiadamy wpis z możliwością uzyskania dofinansowania na świadczone przez nas usługi.

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się certyfikatami i referencjami dotyczącymi wybranych branży, usług, ekspertów i trenerów.

obraz certyfikatu PN-EN ISO 9001